Miten

kuinka välttää perintövero?

kuinka välttää perintövero?

Välttääksesi perintöveron Suomessa tarvitaan ennakoivaa suunnittelua ja usein asiantuntija-apua. Tehokkaimmat tavat ovat lahjoittaa omaisuutta elinaikana, mikä voi vähentää perinnöksi jäävän omaisuuden arvoa ja siten alentaa perintöveron määrää. Huolellinen testamentin laatiminen ja säännöllinen päivittäminen auttavat varmistamaan, että omaisuutesi jaetaan haluamallasi verotehokkaalla tavalla. Erityisesti perheyritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksiin liittyy verohyötyjä, joita kannattaa harkita. On suositeltavaa konsultoida verotusasiantuntijaa, joka voi auttaa sinua suunnittelemaan parhaat strategiat perintöveron lailliseksi ja tehokkaaksi minimoimiseksi.

Mikä on perintövero?

Perintövero on vero, joka maksetaan kuolleen henkilön jättämästä omaisuudesta, kun se siirtyy perillisille. Suomessa perintöveron suuruus riippuu perinnön arvosta ja perijän sukulaisuussuhteesta vainajaan. Veroprosentti kasvaa perinnön arvon mukaan, ja lähimmät sukulaiset, kuten lapset ja puoliso, maksavat yleensä pienempää veroa kuin kaukaisemmat sukulaiset tai ulkopuoliset henkilöt.

9 tapaa välttää perintövero

9 tapaa välttää perintövero

Perintöveron välttäminen voi olla monimutkaista, mutta on olemassa useita laillisia keinoja, joilla voit pienentää verotaakkaa. Tässä esittelemme yhdeksän erilaista strategiaa, joilla voit optimoida perintösi verotuksen.

1. Tehdä lahjoja

Lahjojen tekeminen elinaikana on suosittu ja tehokas keino vähentää perintöveron määrää. Lahjat, jotka eivät ylitä tiettyä kynnysarvoa – 5,000 euroa kolmen vuoden aikana per lahjan saajaa kohti – ovat verovapaita. Tämä tarkoittaa, että voit lahjoittaa omaisuuttasi lapsillesi, sukulaisillesi tai ystävillesi ilman, että heidän tarvitsee maksaa lahjaverosta, kunhan lahjojen kokonaissumma pysyy alle määritellyn raja-arvon. Tämä strategia ei ainoastaan auta vähentämään perittävän omaisuuden arvoa, vaan myös mahdollistaa omaisuuden siirtämisen sukupolvelta toiselle sujuvasti ja taloudellisesti tehokkaasti. Lisäksi, säännölliset lahjoitukset voivat auttaa hajauttamaan omaisuutta ja vähentämään verorasitusta pitkällä aikavälillä.

2. Tee testamentti

Testamentin tekeminen on yksi tärkeimmistä keinoista hallita perintöveron määrää ja varmistaa, että omaisuutesi jaetaan juuri niin kuin itse haluat. Testamentilla voit määritellä tarkasti, kenelle ja miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Testamentin avulla voi myös optimoida verotuksen, sillä voit suunnitella omaisuuden jakoa siten, että se hyödyntää verolainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia, kuten alhaisempia veroprosentteja tietyille perillisryhmille tai verovapautuksia. Esimerkiksi, perintö, joka jätetään puolisolle, on verovapaata, mikä voi merkittävästi alentaa perheen kokonaisverotaakkaa. Testamentin laatiminen vaatii huolellisuutta ja usein myös asiantuntijan apua, jotta kaikki lainsäädännön vaatimukset täyttyvät ja oma tahtosi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Leave your estate to your spouse

Jättämällä omaisuutesi puolisollesi voit usein välttää perintöveron. Puolisoiden välinen perintö on nimittäin verovapaata, mikä tarkoittaa, että puolisosi ei joudu maksamaan perintöveroa sinulta perimästään omaisuudesta. Tämä on tehokas keino siirtää omaisuutta sujuvasti ja ilman välittömiä veroseuraamuksia. Strategia on erityisen hyödyllinen, jos tavoitteenasi on varmistaa puolisosi taloudellinen turva sinun poismenosi jälkeen. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että kun puoliso myöhemmin siirtää omaisuutta eteenpäin, esimerkiksi lapsille, perintövero voi tuolloin tulla ajankohtaiseksi.

4. Kotisi luovuttaminen lapsellesi tai lapsenlapsellesi

Siirtäessäsi kotisi lapsellesi tai lapsenlapsellesi, on tärkeää huomioida perintöveron mahdolliset vaikutukset. Suomessa on käytössä alennettu perintöverokanta, kun omaisuus siirtyy suoraan alenevalle sukulaislinjalle, kuten lapsille tai lapsenlapsille. Tämä tarkoittaa, että veroprosentti on yleensä matalampi kuin muiden perijöiden kohdalla, mikä voi merkittävästi alentaa verotaakkaa.

Lisäksi, jos siirrät asuntosi lapsillesi, voit hyödyntää asunnon arvonnousun verovapautta, mikäli olet omistanut ja asunut siinä vähintään kaksi vuotta ennen siirtoa. Tämä verovapaus voi alentaa merkittävästi lapsesi maksettavaksi tulevaa perintöveroa. On kuitenkin suositeltavaa keskustella asiantuntijan kanssa eri vaihtoehdoista ja niiden veroseuraamuksista, jotta omaisuuden siirto sujuu mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti edullisesti.

5. Jätä rahaa hyväntekeväisyyteen

Toinen tapa välttää perintöveroa on lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyyteen tehdyt lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia perintöverotuksessa, mikä tarkoittaa, että lahjoitetun summan voi vähentää kokonaisperinnön arvosta ennen veron laskemista. Tämä voi merkittävästi alentaa perintöveron määrää tai jopa poistaa sen kokonaan. Hyväntekeväisyyslahjoitukset ovat myös henkisesti palkitseva tapa tukea sinulle tärkeitä yhteiskunnallisia ja humanitaarisia tavoitteita ja jättää positiivinen jälki maailmaan.

6. Ota henkivakuutus

Ottamalla henkivakuutuksen voit myös vähentää perintöveron taakkaa perillisillesi. Henkivakuutus mahdollistaa sen, että vakuutuksen korvaussumma maksetaan suoraan edunsaajille, eikä se sisälly perintömassaan, jolloin se ei ole perintöveron alainen. Tämä voi auttaa perillisiä kattamaan mahdolliset perintöverokulut ilman, että heidän tarvitsee myydä perittyä omaisuutta. Henkivakuutus tarjoaa turvallisuuden tunnetta tietäessä, että perheesi taloudellinen tilanne on turvattu sinun poismenosi jälkeen.

7. Harkitse oman pääoman vapauttamista

Tämä menetelmä mahdollistaa sen, että voit muuttaa kotisi pääoman rahaksi ilman, että sinun tarvitsee muuttaa pois kotoa. Equity release voi tarjota käteistä, jota voi käyttää eläkkeellä elämisen kuluihin tai vaikkapa perintöverojen maksamiseen. Koska equity release pienentää kotisi arvoa, se voi myös vähentää perintöveron määrää, koska perillisesi perivät lopulta vähemmän arvokkaan omaisuuden. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, jos muu varallisuutesi ei ole helposti likvidoitavissa. Järjestelyn yksityiskohdat kannattaa suunnitella huolellisesti, sillä se voi vaikuttaa merkittävästi perintöveron määrään ja perillisten saamaan omaisuuteen.

8. Harkitse muutoskirja

Jos haluat tehdä muutoksia testamenttiin kuoleman jälkeen, muutoskirja eli muutossopimus on hyvä vaihtoehto. Tämä käytäntö antaa perillisten muuttaa perinnönjakoa niin, että se sopii paremmin heidän tarpeisiinsa ja voi samalla olla verotuksellisesti edullisempi.

Kaikkien perinnön saajien, joiden osuuksiin muutokset vaikuttavat, täytyy hyväksyä nämä muutokset. Muutoskirjan tekeminen on mahdollista vain kahden vuoden kuluessa kuolemasta, ja sen on noudatettava tiettyjä lakisääteisiä vaatimuksia. Tämä menettely voi auttaa pitämään perintöveron määrän alhaisena ja varmistaa, että perintö jaetaan tasapuolisesti, mikä auttaa ylläpitämään sopua perheen kesken.

9. Käytä se!

Yksi suoraviivainen tapa välttää perintöveroa on yksinkertaisesti kuluttaa omaisuutesi elinaikana. Tämä tarkoittaa, että käytät rahojasi ja hyödynnät omaisuuttasi itse, jolloin jäljelle jäävää perittävää omaisuutta on vähemmän ja vastaavasti myös perintövero pienenee tai jopa poistuu kokonaan. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos haluat nauttia elämästäsi täysillä ja samalla vähentää perillistesi verotaakkaa.

Milloin perintövero tulee maksaa?

Perintövero Suomessa määräytyy perityn omaisuuden arvon ja perijän sukulaisuussuhteen perusteella. Vero tulee maksaa, kun perukirja on toimitettu verottajalle ja tämän jälkeen verottaja lähettää perintöveron määrästä veroilmoituksen perillisille. Yleensä perillisillä on kolme kuukautta aikaa maksaa perintövero sen jälkeen, kun veroilmoitus on saatu.

Perintöveron määrä riippuu sekä perinnön arvosta että perijän sukulaisuussuhteesta vainajaan. Esimerkiksi lapsille ja puolisoille veroprosentti on alempi verrattuna muihin perijöihin, kuten serkkuihin tai ystäviin. Vuonna 2023 perintöverotus Suomessa toimii seuraavasti:

Perinnön arvo  Lähisukulaisille vero (%)  Muille perijöille vero (%)
Enintään 20 000 €0%0%
20 001 € – 60 000 €7%20%
Yli 60 000 €17%33%

Usein kysytyt kysymykset

1. Paljonko menee perintöveroa 50 000 eurosta?

Jos perijä on lähisukulainen (esim. lapsi, puoliso), vero on 7% summasta, joka ylittää 20 000 euroa. Tässä tapauksessa vero olisi (50 000 – 20 000) * 7% = 2 100 euroa.

2. Mitä jos ei ole varaa maksaa perintöveroa?

Jos perijällä ei ole varaa maksaa perintöveroa määräaikaan mennessä, on mahdollista anoa verottajalta maksujärjestelyä. Tämä voi sisältää maksusuunnitelman tai mahdollisesti lykkäyksen veron maksamiselle.

3. Mikä on suurin perintö josta ei mene veroja?

Suomessa perintöverovapaa raja on 20 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että mikäli perintö on tämän summan alapuolella, siitä ei tarvitse maksaa perintöveroa.

4. Miten lesken perintövero lasketaan?

Lesken perimä omaisuus on verovapaata. Leski ei maksa perintöveroa puolisoltaan perimästään omaisuudesta.

5. Miten perintövero määräytyy, jos perijöitä on useita?

Perintövero lasketaan kunkin perijän saaman perinnön arvon perusteella. Jos perintö jaetaan usean perijän kesken, kunkin perijän osuus lasketaan erikseen verotettavaksi.

6. Voiko perintöveron maksaa osissa?

Kyllä, verottaja voi myöntää maksujärjestelyn, jossa perintövero maksetaan useammassa erässä. Tämä vaatii hakemuksen tekemistä ja perusteluita maksukyvyttömyydelle.

7. Mitä tapahtuu, jos perintövero jää maksamatta?

Jos perintövero jää maksamatta, verottaja voi ryhtyä perimistoimiin, mikä voi sisältää muun muassa ulosoton.

8. Voiko perintöveroa vähentää?

Perintöveroa voi yrittää vähentää lahjoittamalla omaisuutta ennen kuolemaa tai järjestämällä omaisuutensa niin, että se siirtyy mahdollisimman verotehokkaasti.

9. Miten ulkomailla asuvan suomalaisen perintövero määräytyy?

Jos vainaja tai perijä asuu ulkomailla, perintöverotus voi riippua sekä Suomen että asuinmaan lainsäädännöstä. Suomi verottaa yleensä maailmanlaajuisesti, mutta mahdolliset kaksinkertaisen verotuksen välttämisen sopimukset voivat vaikuttaa.

10. Mikä vaikuttaa perintöveron suuruuteen?

Perintöveron suuruuteen vaikuttavat perinnön kokonaisarvo, perijän sukulaisuussuhde vainajaan ja mahdolliset vähennykset tai huojennukset, kuten perintöverovapaa osuus.

Click to comment

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Suosituimmat

To Top